Číslo 2/2012

PORUBAN, ANDREJ

Historicko-geografický pohľad na vzťah profesionálneho športovca a klubu

PDF: tu.

HTML: tu.

 

ČENTÉŠ, JOZEF - LAZAREVA, NATÁLIA

Legalita, legitimita a proporcionalita odpočúvania a zaznamenávania telekomunikačnej techniky

PDF: tu.

HTML:  tu. 

 

HARKABUS, MATÚŠ

Likvidácia dôkazov zo strany páchateľov trestnej činnosti a princíp nemo tenetur se ipsum accusare

PDF:     tu   . 

HTML: tu.

 

SURMAJOVÁ, ŽANETA

Právne aspekty dopingu v športe

PDF:  tu.

HTML: tu.

 

RYBOVIČ, DUŠAN

Úvahy k niektorým zmenám v zákone o cestnej premávke od 1. júla 2012

PDF: tu  .

HTML: tu.

 

ČOLLÁK, JAROSLAV

Zodpovednosť športovca za úraz spôsobený pri výkone športovej činnost: determinanty jej chápania

PDF: tu.

HTML: tu.

 

KRIŽAN, LADISLAV - SEPEŠI, PETER

XII. konferencia ministrov Rady Európy zodpovedných za oblasť športu: manipulácia výsledkov športových stretnutí - divácke násilie - paneurópska spolupráca v v oblasti športu

PDF: tu.

HTML: tu.

 

Odborná verejná diskusia:

O jednom prípade porušovania predpisov pri obchodovaní s chránenými druhmi živočíchov z Nemecka

(Sepeši, P. - Rybanič, D.)

PDF: tu.

HTML: tu.

 

Oznam o zmene termínu konferencie "Šport a právo": tu.

 

Vybrané vedecko-teoretické podujatia (máj - jún 2012): tu.