Redakčná rada

(v abecednom poradí - podľa priezviska)

 

Predseda redakčnej rady:

prof. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. - Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, advokát

 

Členovia redakčnej rady:

JUDr. Mário Ernest - asistent národného člena v EUROJUST-e

JUDr. Peter Haňdiak - advokát

JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD. - Akadémia Policajného zboru v Bratislave

doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. - Policejní akademie ČR

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. - Univerzita Komenského - Právnická fakulta

doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. - Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Mgr. et Mgr. Ladislav Križan, PhD. - Univerzita Komenského - Pŕavnická fakula

JUDr. Ing. Ladislav Majerník - Generálna prokuratúra SR

JUDr. Peter Sepeši - Generálna prokuratúra SR

JUDr. Marián Sluk, PhD. -  Najvyšší súd Slovenskej republiky

JUDr. Slavomír Šurek - Generálna prokuratúra SR