Redakčná rada

(v abecednom poradí - podľa priezviska)

 

Predseda redakčnej rady:

JUDr. Peter Sepeši – Generálna prokuratúra SR

 

Členovia redakčnej rady:

Doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD. –  Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola

JUDr. Mário Ernest – asistent národného člena v Eurojuste

JUDr. Peter Haňdiak – advokát

JUDr. Mgr. Janka Hašanová, PhD. – Akadémia Policajného zboru v Bratislave  

Doc. JUDr. Eva Horzinková, PhD. – Policejní akademie České republiky

Doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc. – Právnická fakulta, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

Mgr., Mgr. Ladislav Križan PhD. – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

JUDr. Ing. Ladislav Majerník – Generálna prokuratúra SR

JUDr. Jozef Milučký – Najvyšší súd Slovenskej republiky, predseda Správneho kolégia

JUDr. Peter Rohaľ – Úrad vlády Slovenskej republiky

JUDr. Marián Sluk, PhD. – najvyšší súd SR

Prof. JUDr. Marek Števček, PhD. – Ministerstvo spravodlivosti SR/Právnická Fakulta Univerzity Komenského

JUDr. Slavomír Šúrek – Generálna prokuratúra SR

Doc. JUDr. Jana Vallová, PhD. - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky