Kontaktné údaje:

Redakčná rada Magister Officiorum:

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

 

Tajomníčka Redakčnej rady Magister Officiorum:

Ing. Simoneta Sepešiová

tajomnik@magisterofficiorum.sk

 

 

Distribúcia časopisu a administrativny kontakt:

Dagmara Kubíčková

distribucia@magisterofficiorum.sk