O časopise

Evidenčné číslo časopisu:  EV 4443/11                      

ISSN 1338-5569

 

Podstránka "O časopise" poskytuje základné informácie o časopise Magister Officiorum, a to najmä v troch rovinách:

- misia časopisu

- ľudia, ktorí stoja za časopisom

- ďalšie užitočné - a najmä rýchle - informácie v podobe otázok a odpovedí.

I napriek našej maximálnej snahe, môže sa stať, že sme niečo v tejto časti opomenuli. Ak tu náhodou nie je informácia, ktorú hľadáte, neváhajte a napíšte nám e-mail na nasledovnú adresu: redakcia@magisterofficiorum.sk

 

Všetky uverejnené príspevky prešli recenziou.

Príspevky neprešli jazykovou úpravou.

Za pôvodnosť/originalitu príspevkov zodpovedajú autori.

 

Právne a iné názory autorov sa nemusia vo všetkých prípadoch stotožňovať s názormi redakcie Magister Officiorum, resp. zástupcov a členov Učenej právnickej spoločnosti.