Číslo 1/2012

POTASCH, P.

K niektorým politickým a politologickým aspekom environmentalizmu

PDF: tu

HTML: tu

 

ŠRAMEL, B.

Postavenie úradu verejnej žaloby vo francúzskom právnom poriadku

PDF:  tu 

HTML: tu

 

FLOGAITIS, S.

Shifting Grounds in International Administrative Law

(Posuny v rámci medzinárodného správneho práva)

PDF:  tu 

HTML: tu

 

MEDELSKÝ, J. - MEDELSKÁ-TKÁČOVÁ, Z.

Pravá verzus nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb

PDF: tu  

HTML: tu

 

KRIŽAN, L.

Šport: terra incognita alebo res publica?

PDF: tu

HTML: tu

 

POTASCH, P.

Teoreticko-praktické rozmery deliktuálneho práva alebo vnímanie priestupkov v niektorých krajinách Európy

PDF: tu

HTML: tu

 

VACHAN, P.

Tréningová kompenzácia a mechanizmus solidarity

PDF: tu

HTML: tu

 

ČOLLÁK, J.

Odborná verejná diskusia: "Čo je nezávislé súdnictvo?"

PDF: tu

HTML: tu

 

SEPEŠI, P.

Myšlienkový zámer projektu UčPS s názvom: e-Publikacie.gov.sk

PDF: tu

HTML: tu

 

MUNKOVÁ, R.

Učená právnická spoločnosť v roku 2012 pripravuje,

PDF: tu

HTML: tu

 

Vybrané vedecko-teoretické podujatia (marec - apríl 2012)

PDF: tu