Informácie pre autorov

Autori a ich diela sú neodmysliteľnou súčasťou každého časopisu. Redakčná rada časopisu Magister Officiorum si túto skutočnosť uvedomuje, a preto našim prispievateľom, resp. potenciálnym prispievateľom poskytujeme maximálnu pomoc a podporu.

Základné informácie o tvorbe príspevkov nájdete práve na tejto stránke. Sú tu základné požiadavky kladené na príspevky z hľadiska formy, ako aj ďalšie informácie o spôsobe zasielania príspevkov do redakcie.

Vľavo sa nachádzajú podstránky, preštudovaním ktorých získate základné informácie. Ak by ste i napriek tomu mali akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: redakcia@magisterofficiorum.sk.