Zasielanie príspevkov

Príspevky spĺňajúce formálne predpoklady môžete celoročne zasielať na adresu: redakcia@magisterofficiorum.sk.

Na zaslanie príspevku neexistuje žiadny časový limit, deadline ani iný harmonogram.

Autorov však upozorňujeme na nasledovnú skutočnosť:

Ak v období od zaslania príspevku do redakcie a jeho uverejnením na portáli www.magisterofficiorum.sk došlo napr. k zmene právnych predpisov alebo iných okolností, autor môže do redakcie zaslať aktualizované znenie svojho príspevku. Podotýkame, že v takomto prípade sa opäť posiela celý príspevok, nielen korektúry.