Ad: ústavnoprávny výklad právnej normy

04.03.2018 18:02

Základnému právu na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nezodpovedá myšlienková konštrukcia, ktorá pripúšťa obchádzanie novej právnej úpravy v období pred nadobudnutím jej účinnosti.

(Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. US 520/2012 zo 6. mája 2015)