Anketa MagOff - už sedem rokov s Vami a pre Vás

Vážení návštevníci, 
 
odborný časopis Magister Officiorum vychádza už 7 rokov, a preto aktuálne spúšťa redakčná rada, resp. vydavateľ časopisu (Učená právnická spoločnosť), získavanie spätnej väzby od Vás - našich čitateľov, autorov, sympatizantov...
 
Budeme radi, ak sa do tejto ankety zapojíte aj Vy. Odkaz na anketu nájdete tu.  Ďakujeme.

Vážený návštevník

Dovoľte nám privítať Vás v mene redakčnej rady časopisu Magister Officiorum na našich webovských stránkach, na ktorých budete postupne nachádzať všetky čísla nášho časopisu aj v elektronickej forme.

Časopis Magister Officiorum vychádza kvartálne a na svojich stránkach poskytuje štúdie z vedných odborov práva, politológie a verejnej správy. Snahou redakcie je zabezpečiť vám - našim čitateľom - aktuálne informácie z oboch odvetví a vždy, keď je to možné, uverejňovať aj príspevky majúce prierezový charakter.

Budeme radi, ak Vašu priazeň vo vzťahu k Učenej právnickej spoločnosti zachováte aj v budúcnosti, čím prispejete k tomu, aby tento printový a súčasne elektronický časopis mohol byť naďalej sprístupňovaný bezplatne a bez reklám.

Podporíte tým jeho nezávislosť, apolitickosť a pluralitu názorov, ktorú sme schopní v rámci časopisu prezentovať.

Aktuality

Ad: rovnosť účastníkov konania

03.03.2017 18:04
Postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky...

Ad: ústavnoprávny výklad právnej normy

03.03.2017 18:02
Základnému právu na spravodlivé súdne konanie...

Ad: kvalita odôvodnenia rozhodnutia súdu

03.03.2017 17:52
Odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom všeobecný súd...

Ad: daňové licencie

03.03.2017 17:49
Preferencie princípu deľby moci a významu daní...