Anketa MagOff - päť rokov s Vami a pre Vás

Vážení návštevníci, 
 
odborný časopis Magister Officiorum vychádza už viac ako 5 rokov, a preto aktuálne spúšťa redakčná rada, resp. vydavateľ časopisu (Učená právnická spoločnosť), získavanie spätnej väzby od Vás - našich čitateľov, autorov, sympatizantov...
 
Budeme radi, ak sa do tejto ankety zapojíte aj Vy. Odkaz na anketu nájdete tu.  Ďakujeme.

Vážený návštevník

Dovoľte nám privítať Vás v mene redakčnej rady časopisu Magister Officiorum na našich webovských stránkach, na ktorých budete postupne nachádzať všetky čísla nášho časopisu aj v elektronickej forme.

Časopis Magister Officiorum vychádza raz za tri mesiace a na svojich stránkach poskytuje štúdie z vedných odborov práva, politológie a verejnej správy. Snahou redakcie je zabezpečiť vám - našim čitateľom - aktuálne informácie z oboch odvetví a vždy, keď je to možné, uverejňovať aj príspevky majúce prierezový charakter.

Budeme radi, ak Vašu priazeň vo vzťahu k Učenej právnickej spoločnosti zachováte aj v budúcnosti, čím prispejete k tomu, aby tento printový a súčasne elektronický časopis mohol byť naďalej sprístupňovaný bezplatne a bez reklám.

Podporíte tým jeho nezávislosť, apolitickosť a pluralitu názorov, ktorú sme schopní v rámci časopisu prezentovať.

Aktuality

Dávame do pozornosti!

16.06.2016 23:44
Vážení čitatelia,  dovoľte nám informovať Vás, že v roku 2016 prístupil vydavateľ časopisu Magister Officiorum (Učená právnická spoločnosť) k...

Kontaktujte nás